aktuality                        profil                                kontakty                        software                         reference                      firemní přístup                      


Profil společnosti


CORAMSYS s.r.o. je dynamická společnost, s hlavním zaměřením na testovací, diagnostický a analytický software pro automobilový průmysl. Firma navazuje na více než desetileté zkušenosti, které společníci získali při řešení testovacích stanovišť a zkušeben pro spalovací motory, převodovky a brzdové systémy. Testovací stanoviště a zkušebny využívající vyvinuté programy pracují ve Škodě Mladá Boleslav, na zkušebně Českých drah, na vysokých školách v Brně a Liberci i na dalších místech v ČR, ale i u výrobců spalovacích motorů na území bývalého Sovětského svazu. Hlavní náplní je vývoj testovacího a řídícího software, který zajišťuje správný průběh a měření charakteristik spalovacích motorů a převodovek, související sběr dat, kontrolu parametrů a následnou analýzu a archivaci naměřených dat. Existující verze programů jsou nasazeny jak ve verzi optimalizované pro potřeby výzkumných pracovišť, tak ve verzi pro sériovou výrobu. Kromě programového vybavení testovacích zkušeben je vyvíjen i software pro následnou analýzu a grafické zpracování naměřených dat. V současnosti se společnost zaměřuje i na sběr a analýzu dat z řídících jednotek spalovacích motorů s hlavním zaměřením na sběrnici CAN. Kromě průmyslové sběrnice CAN firma využívá rozsáhlé zkušenosti s průmyslovými komunikacemi podle standardů TCPIP, Industrial Ethernet, PROFIBUS, OPC, AK protocol, RS 232, RS 485.